\\Test Ballast

 

Vi har igennem mange år oparbejdet stor erfaring i tests,
hvor der benyttes belastning med forskellige vægte.

Vi har ca. 250 tons stål-ballast og ca. 100 tons beton-ballast.

Vi har rammer og "kasser" til samling af ballast, indtil 110 tons.

Jeg vil på denne side give et indblik i nogle af de forskellige områder ,hvor vi har assisteret
ved test
af kraner, konstruktioner og maskiner - ved at bruge vores kraner og ballast.

 

Først lidt tests af kraner - herunder andre tests.

Vi udfører test, enten på vores plads - eller hvor emnerne ønskes testet.

 

----

 

Test af kran i turbinebygning - med 45 tons

 

 

Ballast til test af turbinesalskranen ved Esbjergværket,

udført effektivt og sikkert med vores udstyr.

Vi leverer alt, der skal bruges under krogen - incl. stropper og sjækler.

Maks. mulig testvægt 110 tons - svarer til en 100 tons traverskran

 

----

 

Test af værkstedskraner og taljer i forskellige størrelser

 

Til test af mindre kraner og hejseværker - fra 250 kg - 12,5 tons -

har vi udviklet en "rulle-ramme" og en "kasse", der kan opbygges

med forskellige vægte, med spring på 50 kg. Vi benytter kun

stålvægte, som altid har en kendt vægt og er meget kompakte.

 

Herunder lidt fotos fra en opgave ved maskinfabrik, hvor vi på 7 timer testede 9 kraner/taljer -

største 5 tons og mindste 250 kg - alle med forskellig løftekapacitet, i forskellige rum

og med snævre adgangsforhold.

 

 

 

 

 

 

Her ses vores 8,5 tons kasse

(før den blev malet).

 

 

 

Dette er en 4 tons kran i et lavloftet værksted.

 

Frihøjde under krogen er maks. 1,8 m.

 

Den skal efter Arbejdstilsynets regler

testes med 5.000 kg.

 

Vi ruller kassen ind i værkstedet tom, 

her vejer den 1.225 kg .

Herefter løfter vi 9 klodser à 400 kg i

og til slut 1 klods à 165 kg.

Totalvægt = 4.990 kg.

 

 

Anhugningshøjden i kassen kan

begrænses til ca. 1,4 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rullevogn -

kan køre med 2 tons -

kan bære 4 tons

 

 

 

 

Rullevogn med drejbare hjul.

70 cm bred og 90 cm lang.

 

Den er lidt sej at skubbe, men god at have ,

når man skal teste en talje i en løbekat

i gangarealet imellem 2 fræsere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her er der stablet 4 tons

på rullevognen

 

 

 

 

Sådan kan den ikke køre, men der kan stables og løftes.

 

 

Adgangen til dette rum var en almindelig 90 cm dør.

 

Kranen der skulle testes kan løfte 3,2 tons

= Testvægt 4.000 kg.

 

Link til Arbejdstilsynets anvisning om prøveløft:

 

https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/b/2-3-0-3-belastningsprove-af-hejse-lofteredskaber.aspx 

 

----

 

Asymmetrisk belastet test

 

 

Test af løftebeslag til gasturbine - vores 110 t testramme med 58 t ballast bruges som modhold.

Ophænget i midten havde flere positioner, derfor brugte vi 2 kraner samt et af vore 55 t dynamometre.

På denne måde kunne vi simulere forskellige belastninger, når ophænget blev flyttet.

 

 

Her testes en kranbjælke, der er beregnet til montage i offshore-installation.

Der er 2 belastningsscenarier, der skal prøves.

Dette klares ved opbygning af præcise vægte, som løftes fri af underlag.

 

 

----

 

Test af hydraulisk løfteudstyr

 

 

Vi har assisteret en af vore kunder med at lave en belastningstest af en vingeløfter.

Den har dels hydrauliske "ben" og hydraulisk hævbart anlæg for vinge.

Udstyret skulle testes med en belastning på 16,5 tons.

Vi hængte 18,5 tons i vores kran med et dynamometer imellem. Tarerede til nul. 

Lod midten af pladerne ligge mod anlægget og sænkede til dynamometret viste -16,5 t.

Vi holdt ballasten i positionen i 20 minutter.

 

----

 

Test af reachstacker med 100 tons

 

 

N. C. Nielsen valgte vores ballastramme med 100 t ballast,

da de skulle teste deres nyeste reachstacker - med 100 tons i krogen.

Valget var begrundet med den kompakte konstruktion,

som gjorde det muligt at have vægten hængende under krogen

og køre med den for at få en realistisk test.

Desuden blev der gennemført andre tests med mindre vægt,

som vi hurtigt kunne justere ind til ved at fjerne plader, til vægten passede.

 

----

 

Test af åg og beslag

 

 

Opstilling til test af 22 m langt åg med flere anhugningspunkter.

Disse skal belastes med specifik testvægt. Alle belastet på en gang.

 

 

Afbøj og balance kontrolleres under testen.

 

----

 

Krængningsprøve på "Wind Ambition".

 

Et hotelskib skulle have udført en krængningsprøve

for at dokumentere ,at det er sikkert.

 

 

Med vores 8 t truck kørte vi 12 "pakker" plader à 7 tons ind på dækket.

Placerede dem på anvist plads. Herefter blev alt på skibet målt og registreret.

 

 

Her ligger 42 tons tæt til skibssiden - tilsvarende er lagt i modsatte side.

Så har skibet jævnt fordelt last og bør nu ligge "vandret".

 

 

Her er de 84 tons lagt i en side, og krængning måles.

Efter dette flyttes al vægt til modsat side, og der måles igen krængning.

 

----

 

Test af løftebeslag og bundramme for pavilloner

 

 

For leverandør af stålstag, der bygges ind i siderne på pavilloner,

hjalp vi med at udføre test af løfte-systemet.

1. test: Afprøvning om kassekonstruktion, som bunden bygges i,

    var stabil, træk med 5 tons på "gulvet".

 

 

2. test: 15 tons modhold over kraftig H bjælke. Her skulle

kanten af skuret samt staget og aksel igennem bundrammen testes.

Den samlede belastning skulle ligge på konstruktionens yderste 30 cm.

 

----

.

 

Til forside
Sitemap
Print

   H. E. Bluhmes Vej 73  \\  6700 Esbjerg  \\  Tlf. 75 12 08 99  \\  CVR 11532047  \\  Mail: post@franksegall.dk