\\ Sikkerhed og kvalitet - ISO 9001-2015

 

Sikkerhed og god kvalitet er for os en naturlig del af hverdagen.

Alle har instruktion om at stoppe arbejdet, hvis der opstår

tvivl, om en opgave kan udføres sikkert.

 

----

 

Certificeret efter ISO 9001-2015

 

 

 

----

 

 

----

 

Avanceret teknik tages i brug for bedre sikkerhed

 

I erkendelse af, at stabiliteten er et af de væsentligste parametre for sikker arbejde med kraner,

har vi altid haft stor fokus på dette, især fordi vi ofte arbejder på steder, hvor det ikke er muligt

at få alle støtteben helt ud.

 

I forbindelse med overflytning og renovering af vores 90 tm maskinkran valgte jeg at indgå i et

samarbejde med TR teknik om udvikling af et system, der konstant overvåger stabiliteten på

kranen, når vi løfter.

 

Vi har nu fået opbygget et godt og driftsikkert system, som vi i december 2015 præsenterede for

fagfolk fra hele kranbranchen, og det bestod de tests, vi havde planlagt, på overbevisende måde.

 

 

 

Vi vil i fremtiden montere dette system på vore største kraner. Da det er ret omfattende at bygge systemet på de eksisterende kraner, vil det ske ved større ombygninger af disse.

 

----

 

Det er vores målsætning at udføre vort arbejde ordentligt!

 

Vi har i 2019 haft indkaldt vores køre- hviletidsdata for april måned. 

 

Alle data er blevet kontrolleret, og der var kun en lille teknisk fejl, ingen overtrædelse af loven.

 

 

 

 

I februar 2015 fik vi indkaldt alle vores data omkring køre-hviletid fra januar måned.

 

I samarbejde med det firma, der sikrer at vores data er opbevaret efter lovens krav,

og ved modtagelse af data fra os løbende kontrollerer, at vi følger forskrifterne,

indsendte vi alle data.

 

Resultatet ses herunder - ingen overtrædelser af væsentlige forhold.

 

Eneste fejl var: Tachograferne i 2 af vore biler havde en rent teknisk fejl i opsætningen af tachografen.

Dette var opstået i forbindelse med eftersyn og kan ikke ses, når vi udlæser data eller ved daglig brug,

men kan spores ved politiets kontrol. Disse forhold er nu rettet.

 

 

 

----

 

 

Vi har løbende fokus på medarbejdernes forhold og sikkerhed

 

Vi har netop afsluttet opdatering af APV for arbejdspladsen.

Dette er gennemført i samarbejde med ekstern konsulent fra ITD,

for at sikre, at en erfaren sparringspartner, som har erfaring fra mange tilsvarende

gennemgange af transportvirksomheder, og derfor har de bedste forudsætninger for

at finde svage punkter i vores måde at arbejde på.

 

Der blev ikke fundet nogle væsentlige svage punkter.

Resultatet var, at ledelse og medarbejdere har til opgave at bevare det høje niveau

samt fortsætte med at observere udfordringer og finde løsninger på disse.

 

----

 

IT-sikkerhed og persondataloven:

 

Frank Segall . Kranudlejning . Maskinflytning, opsamler ikke data ved besøg på hjemmeside.

 

Frank Segall . Kranudlejning . Maskinflytning, gemmer ikke data på privatpersoner. Privatpersoner der er kunder, vil være registreret i bogholderiet til udgangen af det 5. år efter faktura er tilsendt.

 

Frank Segall . Kranudlejning . Maskinflytning, registrerer kun data vedrørende kunder og leverandører der samarbejder med firmaet. Der gemmes kun data som er relevante for samarbejdet, herunder bogholderi, kontaktpersoner for arbejdsrelaterede aftaler, samt aftaler og erfaring vedrørende udførelse af arbejdsopgaver.

 

Frank Segall . Kranudlejning . Maskinflytning, gemmer kun ansøgninger om job efter aftale med ansøger - Andre ansøgninger slettes / makuleres ca. 6 måneder efter svar på ansøgning er sendt til ansøger.

 

Frank Segall . Kranudlejning . Maskinflytning, håndterer personale oplysninger (herunder køre- hviletidsdata) fortroligt, og i sikker dataformat / server, samt data i papirform i sikkert rum.

 

Frank Segall . Kranudlejning . Maskinflytning, vil i øvrige forhold tilstræbe at holde fortrolige oplysninger sikret imod uvedkommendes kendskab.

 

 

Til forside
Sitemap
Print

   H. E. Bluhmes Vej 73  \\  6700 Esbjerg  \\  Tlf. 75 12 08 99  \\  CVR 11532047  \\  Mail: post@franksegall.dk